PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĂN HỘI
XEM VÀ IN THẺ THIẾT BỊ
 
Cài font mã vạch
STTHọ và tênG.TNơi sinhChỗ ở hiện tại
1Nguyễn Thị YếnNữQuỳnh Côi- Quỳnh Phụ- Thaí BìnhTân Quang- Ninh Giang- Hải Dương
2Trần Thị HằngNữTân Phong - Ninh Giang - Hải DươngVăn Hội- Ninh Giang - Hải Dương
3Chu Thị ĐiệpNữTân Quang - Ninh Giang-Hải DươngHoàng Hanh - Ninh Giang-Hải Dương
4Nguyễn Thị LýNữNgô Quyền - Thanh Miện - Hải DươngHoàng Hanh - Ninh Giang-Hải Dương
5Nguyễn Thiên TạoNamHưng Thái - Ninh Giang - Hải DươngHưng Thái - Ninh Giang - Hải Dương
6Trần Thị QuyệnNữVăn Hội - Ninh Giang - Hải DươngVăn Hội - Ninh Giang - Hải Dương
7Nguyễn Thị Thu HoàiNữVăn Hội - Ninh Giang - Hải DươngThanh Giang - Thanh Miện - Hải Dương
8Nguyễn Thị Thanh BìnhNữVăn Giang - Ninh Giang - Hải DươngVăn Hội - Ninh Giang - Hải Dương
9Đoàn Thị NgátNữVăn Hội - Ninh Giang - Hải DươngVăn Hội - Ninh Giang - Hải Dương
10Đoàn Thị NgaNữVăn Hội - Ninh Giang - Hải DươngVăn Hội - Ninh Giang - Hải Dương
11Lê Thị BăngNữVăn Hội - Ninh Giang - Hải DươngVăn Hội - Ninh Giang - Hải Dương
12Nguyễn Văn TuệNamVăn Hội - Ninh Giang - Hải DươngVăn Hội - Ninh Giang - Hải Dương
13Đoàn Thị Hồng NhungNữHồng Phúc - Ninh Giang - Hải DươngVăn Hội - Ninh Giang - Hải Dương
14Bùi Thị SợiNữThanh Giang - Thanh Miện - Hải DươngVăn Hội - Ninh Giang - Hải Dương
15Nguyễn Thị OánhNữVăn Giang - Ninh Giang - Hải DươngVăn Giang - Ninh Giang - Hải Dương
16Nguyễn Thị NụaNữVăn Hội - Ninh Giang - Hải DươngVăn Hội - Ninh Giang - Hải Dương
17Nguyễn Thị AnhNữVăn Hội - Ninh Giang - Hải DươngVăn Hội - Ninh Giang - Hải Dương
18Nguyễn Thị MẫnNữTân Quang - Ninh Giang - Hải DươngTân Quang - Ninh Giang - Hải Dương
19Lê Đình KhanhNữHưng Thái - Ninh Giang - Hải DươngHưng Thái - Ninh Giang - Hải Dương
20Vũ Văn HùngNamVăn Hội - Ninh Giang - Hải DươngVăn Hội - Ninh Giang _ Hải Dương
21Lê Thị ThoNữHoàng Hanh - Ninh Giang - Hải DươngQuang Hưng - Ninh Giang _ Hải Dương
30299418 Trần Thị Quyện