PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĂN HỘI
MÀN HÌNH PHÂN CÔNG DẠY
Năm học: Môn:
Xem theo môn Xem theo lớp Xem theo giáo viên
STTMôn họcLớpGiáo viên dạy
1Tiếng Việt1ANguyễn Thị Thanh Bình
2Tiếng Việt1BNguyễn Thị Nụa
3Tiếng Việt1CĐoàn Thị Nga
4Tiếng Việt2ATrần Thị Hằng
5Tiếng Việt2BĐoàn Thị Ngát
6Tiếng Việt2CNguyễn Thị Yến
7Tiếng Việt3ANguyễn Thị Mẫn
8Tiếng Việt3BNguyễn Thiên Tạo
9Tiếng Việt4AVũ Văn Hùng
10Tiếng Việt4BLê Thị Băng
11Tiếng Việt5ANguyễn Thị Thu Hoài
12Tiếng Việt5BBùi Thị Sợi
13Tiếng Việt5CNguyễn Văn Tuệ