PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĂN HỘI
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai07:00:01 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai06:59:56 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai06:40:27 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/login/form_doi_mat_khau.aspx
4Khách vãng lai06:18:41 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
5Khách vãng lai06:01:49 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
6Khách vãng lai05:49:14 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
7Nguyễn Thị Yến05:41:50 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_1.aspx
8Nguyễn Thị Yến05:41:20 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_1.aspx
9Nguyễn Thị Yến05:40:44 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
10Khách vãng lai05:40:32 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
11Khách vãng lai05:40:19 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
12Khách vãng lai05:40:19 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
13Khách vãng lai05:31:50 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=381
14Khách vãng lai04:58:33 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
15Khách vãng lai03:27:00 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=381
16Khách vãng lai02:44:59 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
17Khách vãng lai00:46:02 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_2.aspx
18Khách vãng lai00:24:54 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
15 11 2018